Crypto calls channel

Крипто зах зээлийн техник дүн шинжилгээ
Мастер Трэйдэр О. Мөнхжингийн арилжааны санал, зөвлөгөө
Крипто зах зээлийн ерөнхий чиглэл хураангуй олгох

Эрсдлийн санамж

“MOT Wealth Academy” нь Форекс болон хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой, зөвхөн мэдлэг боловсролыг олгох чиг үүрэгтэй байгууллага бөгөөд, бид тусгай зөвшөөрөлтэй санхүүгийн болон арилжааны зөвлөгөө өгдөг байгууллага биш болно. Хувь хүний Форекс болон хөрөнгийн зах зээл дээр олох орлого, алдах алдагдал зэрэгт хуулийн хүрээнд хариуцлага хүлээхгүй болно. Арилжаанд орох гарах шийдвэрийг хувь хүн өөрөө сайн дурын үндсэн дээр аливаа этгээдээс хамааралгүйгээр шийдвэрлэнэ.