Зорилго

MOT Wealth Academy нь 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн амжилттай трейдэрүүдийг бэлтгэн гаргасаар ирсэн билээ. Иймээс MOT Wealth Academy – ийн нийт төгсөгч, сурагчиддаа болон арилжаа хийдэг хэн бүхэнд зориулан 175,000$ – ийн шагналын сантай “MONEY NEVER SLEEPS” чалленжийг зарлаж байна.
“MONEY NEVER SLEEPS” чалленж нь трейдэрүүдэд арилжааны ур чадвараа ахиулах, ирээдүйдээ үнэтэй хувь нэмэр оруулах боломжийг олгож байгаа бөгөөд цаашлаад ПРО Трейдэрүүдийг нээн илрүүлэхэд энэхүү чалленжийн гол зорилго оршино.

Хураамж

77,000 ₮ 

Хамрах хүрээ

Бүх арилжаачид

Нөхцөл

MOT Wealth Academy – ааc чиглүүлж өгсөн Demo Account дээр арилжаа хийх.

Хугацаа

“Money Never Sleeps” чалленж нь 2022.06.06 – 2022.11.25 – ний өдрийн 00:00 цаг хүртэл 5 сарын хугацаанд 5 үе шаттайгаар үргэлжилнэ. Үе шатуудыг сорилт гэж нэрлэх бөгөөд нийт 5 СОРИЛТ явагдах хугацаанд идэвхтэй хамрагдаж, амжилттай давж, чалленж үргэлжлэх хугацаанд хамгийн өндөр ОНОО буюу PIPS, PROFIT, WINRATE – ийн дүнгээр 3 ПРО Трейдэрүүд супер шагналуудыг гардан авах болно.

100,000$ – с дээш ашгийн 80% – ийн татан авалт хийх боломжтой Real Account.
50,000$ – с дээш ашгийн 80% – ийн татан авалт хийх боломжтой Real Account.
25,000$ – с дээш ашгийн 80% – ийн татан авалт хийх боломжтой Real Account.