Энэ сарын Арилжааны Лайв Өрөөний гишүүдэд 1 сарын Telegram Group Chat – ийн эрх дагалдах бөгөөд тухайн чатад Арилжааны Лайв Өрөөний ХУВААРЬ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ болон НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛҮҮДИЙГ хүргэх болно.

Trading Live өрөөний давуу талууд

Бүртгүүлэх