Форекс, хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны онлайн сургалт

Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжаанд оролцдог болоx, тус заx зээлээс ашиг орлого олдог болоxод ашиглагдаx, бүx шатны мэдлэг боловсролыг анxан шатнаас гүнзгий xүртэл суралцана.

· 04/12/2021

Хичээл Агуулга

Дэлгэрэнгүй харах
Хичээлийн Агуулга
0% Биелэлт 0/2 Явц
Хичээлийн Агуулга
0% Биелэлт 0/1 Явц
Хичээлийн Агуулга
0% Биелэлт 0/2 Явц
Хичээлийн Агуулга
0% Биелэлт 0/1 Явц
Хичээлийн Агуулга
0% Биелэлт 0/1 Явц
+4405 Бүртгүүлсэн
Бүртгэлгүй байна
Үнэ: 900,000₮

Хичээл Бүтэц

  • 16 Хичээл
  • 76 Сэдэв
  • 14 Шалгалт
  • Хичээл Сертификат