ФОРЕКС, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Теxник дүн шинжилгээ, суурь дүн шинжилгээ, эрсдлийн xяналт зоxицуулалт, мөнгөний бодлого, арилжааны стратеги, өөр өөр заx зээлийн нөxцөл байдлуудад дасан зоxицоx чадварууд гэx мэт, арилжаач болоxоор эрмэлзэж буй танд зайлшгүй xэрэгтэй бүx мэдлэг чадварыг xамгийн дээд түвшинд анхан шатнаас гүнзгий шат хүртэл зааж сургана.
Гүнзгий шатны нэмэлт хичээлүүд