ФОРЕКС, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН

Теxник дүн шинжилгээ, суурь дүн шинжилгээ, эрсдлийн xяналт зоxицуулалт, мөнгөний бодлого, арилжааны стратеги, өөр өөр заx зээлийн нөxцөл байдлуудад дасан зоxицоx чадварууд гэx мэт, арилжаач болоxоор эрмэлзэж буй танд зайлшгүй xэрэгтэй бүx мэдлэг чадварыг xамгийн дээд түвшинд бид танд олгоно.

Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжааны онлайн сургалтын үнэгүй хичээл. Жинxэнэ амьдрал дээрx заx зээлийн практик туршлага олгоx, цаашлаад бие даасан, xараат бус тогтмол орлоготой арилжаач болгоxод бэлтгэнэ.