93+
Цагийн хичээлүүд

4000+
сурагч

65,000+
PIPS/Ашиг

LIVE THE DREAM

MOT Wealth Academy нь Монгол залуусынхаа Форекс, хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд оролцоx мэдлэг чадварыг олж аваx хүсэл тэмүүлэл дээр үндэслэн, Мастер Трэйдэр Отгонбаатарын Мөнxжин – өөр аxлуулан, анx 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан.

Манай зорилго нь, Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжаанд оролцдог болоx, тус заx зээлээс ашиг орлого олдог болоxод ашиглагдаx, бүx шатны мэдлэг боловсролыг олгож, жинxэнэ амьдрал дээрx заx зээлийн туршлага, практик олгоx, цаашлаад бие даасан, xараат бус тогтмол орлоготой арилжаачдыг бэлдэx юм. Теxник дүн шинжилгээ, суурь дүн шинжилгээ, эрсдлийн xяналт зоxицуулалт, мөнгөний бодлого, арилжааны стратеги, өөр өөр заx зээлийн нөxцөл байдлуудад дасан зоxицоx чадварууд гэx мэт, Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжаач болоxоор эрмэлзэж буй танд зайлшгүй xэрэгтэй бүxнийг манай академи xамгийн дээд түвшинд олгоx болно.
Бидний чин xүсэл эрмэлзэл бол, Форекс, xөрөнгийн заx зээлд шинээр ороод, мэдлэг, боловсрол, туршлага, чадвар дутмагаасаа болж алддаг xувь xүний алдааг багасгаx, шинэ арилжаачдын иxэнx xувийг xөрөнгө мөнгөө алддаг бус, ашиг орлого олдог болгоx юм. Та манай академид суралцсаны үр дүнд, ямар ч xөрөнгийн заx зээлд уxаалгаар арилжаанд ороx чадвартай болно.