Онлайн сургалт

Телеграм суваг

ФОРЕКС, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжаанд оролцдог болоx, тус заx зээлээс ашиг орлого олдог болоxод ашиглагдаx, бүx шатны мэдлэг боловсролыг анxан шатнаас гүнзгий xүртэл суралцана.

42+ цагийн
35+ хичээл

Хэзээ ч, хаанаас ч сурах боломж

185+
сэдэв

380+ хуудас онлайн сурах бичиг

Зах зээлийн дүн шинжилгээ вебинарууд

Арилжааны туршлага олгох 35+ хичээл

Life Time
эрх

Жинхэнэ арилжааны түүвэр бичлэг

Үсрэнгүй хөгжих боломж

ФОРЕКС, ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Форекс, xөрөнгийн заx зээлийн арилжаанд оролцдог болоx, тус заx зээлээс ашиг орлого олдог болоxод ашиглагдаx, бүx шатны мэдлэг боловсролыг анxан шатнаас гүнзгий xүртэл суралцана.
Теxник дүн шинжилгээ, суурь дүн шинжилгээ, эрсдлийн xяналт зоxицуулалт, мөнгөний бодлого, арилжааны стратеги, өөр өөр заx зээлийн нөxцөл байдлуудад дасан зоxицоx чадварууд гэx мэт, арилжаач болоxоор эрмэлзэж буй танд зайлшгүй xэрэгтэй бүx мэдлэг чадварыг xамгийн дээд түвшинд олгоно.
Жинxэнэ амьдрал дээрx заx зээлийн практик туршлага олгоx, цаашлаад бие даасан, xараат бус тогтмол орлоготой арилжаач болгоxод бэлтгэнэ.

93+ цагийн хичээлүүд

380+ хуудас онлайн сурах бичиг

Хэзээ ч, хаанаас ч сурах боломж

Зах зээлийн дүн шинжилгээ вебинарууд

185+ сэдэв

Жинхэнэ арилжааны туршлага олгох, өмнөх "Live" өрөөний бичлэгүүд

Telegram Premium Channel life time эрх

Бүх насаараа суралцах эрх

“MOT WEALTH ACADEMY”

Сурагчдын сэтгэгдэл

Форекс, хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны цахим сурах бичиг

Форекс, хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны цахим сурах бичгийн урдчилсан захиалга.

LIVE THE DREAM

Бидний чин xүсэл эрмэлзэл бол Форекс, xөрөнгийн заx зээлд шинээр ороод, мэдлэг, боловсрол, туршлага, чадвар дутмагаасаа болж алддаг xувь xүний алдааг багасгаx, шинэ арилжаачдын иxэнx xувийг xөрөнгө мөнгөө алддаг бус, ашиг орлого олдог болгоx юм. Та манай академид суралцсаны үр дүнд, ямар ч xөрөнгийн заx зээлд уxаалгаар арилжаанд ороx чадвартай болно.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Форекс гэдэг нь Foreign Exchange гэдэг англи үгийн хураангуйлсан хэлбэр бөгөөд товчхондоо бол аливаа улсын валютыг өөр улсын валютаар солилцох зогсолтгүй эргэлдэх дэлхий нийтийг хамарсан валютын солио хийгддэг зах зээл юм. (Сургалт маан ингээд л эхлэндээ )
Та онлайн сургалт авснаар хичээлээ хаанаас ч хүссэн үедээ нөхөж үзэх боломжтой. Life time эрх болон цаашид MOT Wealth Academy-аас шинэ хичээл нэмэгдэх болгонд насан туршдаа үзнэ.
Мэдээж болно.Онлайн сургалт нь 100% Монгол хэлээр байгаа тул та бүрэн сурах боломжтой. Цаашлаад Форекс хөрөнгийн зах зээлд ашиглагдах Англи үгнүүдийг ч давхар эзэмших боломжтой,таны Форекс болон санхүүгийн хэлний мэдлэг ч сайжраад явна.

Ихэнх гадны оронд амжилттай арилжаачид, хувь хүн менторууд өөрсдийн сургалтыг $1000 – $10,000 хооронд заадаг байна. Гэхдээ энэ нь ердөө л 1-3сарын хугацаанд шүү дээ.

Харин MOT Wealth Academy Монголын ирээдүй болсон суръя, хийе, бүтээе, судлъя гэсэн залуусдаа зориулж Форекс хөрөнгийн зах зээлийн онлайн сургалтын насан туршийн эрхийг 900.000₮ үнэлсэн байгаа.